Obytný soubor VIVUS ŠAFRÁNKA Praha

Zajištění stavební jámy a pilotové založení