Kompletní servis v oblasti zakládání staveb

Realizujeme piloty, mikropiloty, pilotové stěny, záporové stěny, mikrozáporové stěny, lanové kotvy, tyčové kotvy, hřebíkování zemin, stříkané betony či injektáže zemin. Naše společnost se těmito stavebními činnostmi zabývá desítky let a má za sebou tisíce úspěšně a bezpečně provedených zakázek. 

Velkoprofilové vrtání

Hřebíkování zemin

Maloprofilové vrtání

Projekční služby

Zemní a skalní kotvy

Sanace ekologických zátěží

Pracovali jsme například na těchto projektech

Naši lidé

Vedení společnosti

Mgr. David Adamec

Jednatel společnosti

Petr Klika

Výrobní ředitel

Lukáš Benda

Obchodní ředitel

Bc. Kristýna Duršpeková

Administrativa

Obchodní oddělení

Ing. Jan Adamec

Projektant/Výrobní manager

Aneta Mikulášová

Obchodní zástupce

Radka Körtvelyová

Obchodní zástupce

Ing. Pavel Spisar

Autorizovaný projektant

Ing. Jaroslav Zákostelecký

Autorizovaný projektant

Výrobní oddělení

Miroslav Cmár

Vedoucí dopravy a mechanizace

David Černý

Stavbyvedoucí

Martina Korcová

Zástupce ved. stř. dopravy

Martin Lukeš

Stavbyvedoucí

Pavel Kubalák

Stavbyvedoucí

Michal Makuch

Stavbyvedoucí

Ing. Vladimír Nezmeškal

Stavbyvedoucí

Petr Vlček

Stavbyvedoucí

Ing. Petra Petráková

Přípravář staveb

Josef Soběslav

Stavbyvedoucí

Ekonomické oddělení

Gabriela Baštová

Účetní

Společenská odpovědnost

Rádi pomáháme a podporujeme dobré myšlenky a projekty:

T.J. Sokol Velký Osek

FK Viktorie Velký Osek/FŠ Velký Osek

Rafael Dětem, Nadační Fond

Jednotku sboru dobrovolných hasičů Velkého Oseka

Spolek přátel historické techniky

Domácí hospic Srdcem, z.ú.

Dog Race, z.s.

Berňáci v nouzi, z.s.

Denní stacionář Domovinka v Bohumíně

Centrum pro mentální handicap ČMELÁČEK, z.s.

Hudební festival LAST SUMMER

Klub Talent Plzeň Handball

Klub veslování Kondor Brandýs nad Labem, z.s.

Šachový klub Teplice, z.s.

BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.

Whistleblowing

Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Společnost GEOINDUSTRIE s.r.o. (dále jen „Společnost“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla vnitřní oznamovací systém k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání dle tohoto Zákona.

Vnitřní oznamovací systém

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

V režimu Zákona Společnost určila jako příslušnou osobu pro přijímání oznámení:

Bc. Kristýna Duršpeková

Tel.: +420 721 956 258

e-mail: whistleblowing@geoindustrie.cz

Oznámení dle Zákone je možné podat:

  • elektronicky na e-mail: whistleblowing@geoindustrie.cz,
  • písemně dopisem adresovaný k rukám příslušné osoby na adresu: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek – obálku je nutné označit „k rukám Bc. Kristýny Duršpekové – NEOTEVÍRAT“
  • telefonicky na kontaktní telefonní číslo příslušné osoby
  • osobně po dohodě s příslušnou osobou

Oznámení nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů lze podat oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.