Obytný soubor Panorama Plzeň

Zajištění stavební jámy a pilotové založení