Kotelna park II.etapa, Praha 5 - Radlice

Zajištění stavební jámy a pilotové založení